070-533 34 69

Avverkning & administration

070-689 24 63

Bioenergi, markberedning & transporter

a

Flisning och inköp av bioenergi

VÄSAB utför alla tjänster inom skogsbruk

Väckelsångs Skogsmaskiner AB är ett PEFC-certifierat företag som erbjuder de flesta tjänster inom skogsbruk, gallring, flisning, slutavverkning och mycket mer.

Företaget är, som namnet avslöjar, beläget strax utanför Väckelsång i Tingsryds kommun. Där har vi vårt kontor, vår maskinhall och en egen modern verkstad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar så berättar vi gärna mer.

Med vår långa erfarenhet och våra pålitliga medarbetare kan du som skogsägare känna dig säker på ett väl utfört arbete med sikte på ett hållbart skogsbruk och med VÄSAB-kvalitet.

Samtliga av våra medarbetare innehar alla relevanta utbildningar för att kunna utföra ett kvalitativt arbete för er i skogen.

Våra tjänster innefattar bland annat:

  • Slutavverkning
  • Gallring med moderna skördare
  • Energihuggning med klippaggregat monterat på skotare
  • Flisning
  • Markberedning med en Bracke harv
  • Maskintransporter

Vill du veta mer om PEFC och hur vi arbetar för ett uthålligt skogsbruk? Klicka här

VÄSAB
Väckelsångs Skogsmaskiner AB

Fiskestad 38
362 50 Väckelsång
Vägbeskrivning

Avverkning & administration
Stig Gustafsson
070-533 34 69
stig@vackelsangsskogsmaskiner.se

Bioenergi, markberedning & transporter
Magnus Gustafsson
070-689 24 63
magnus@vackelsangsskogsmaskiner.se