070-533 34 69

Avverkning & administration

070-689 24 63

Bioenergi, markberedning & transporter

a

VÄSAB ordnar gallring i tingsryd

Väckelsångs Skogsmaskiner AB sköter allt inom skogsbruk

Välkommen till oss på Väckelsångs Skogsmaskiner AB i Fiskestad

Vi ordnar med så gott som allt inom skogsbruk. Du kan läsa mer om vad vi gör och vad vi kan erbjuda under fliken tjänster.

Vi på VÄSAB är visionsstyrda skogs-entreprenörer i Södra Småland, Tingsryds kommun. Inom skogsbruk så utför vi så gott som alla typer av uppdrag, till exempel gallring, slutavverkning och flisning. Alla jobb som hamnar på vårt bord genomför vi efter ett koncept som vi kallar “Väsab-kvalité”. Detta koncept har vi utarbetat så att vi uppfyller företagets vision:

Att erbjuda våra kunder den bästa entreprenör-servicen som finns att få på marknaden.

Så behöver ni hjälp med gallring, flisning, markberedning eller något annt i ert skogsbruk, kontakta Väckelsångs Skogsmaskiner AB.

VÄSAB
Väckelsångs Skogsmaskiner AB

Fiskestad 38
362 50 Väckelsång
Vägbeskrivning

Avverkning & administration
Stig Gustafsson
070-533 34 69
stig@vackelsangsskogsmaskiner.se

Bioenergi, markberedning & transporter
Magnus Gustafsson
070-689 24 63
magnus@vackelsangsskogsmaskiner.se