070-533 34 69

Avverkning & administration

070-689 24 63

Bioenergi, markberedning & transporter

a

Avverkning och flisning sedan 1978

VÄSAB har lång erfarenhet inom markberedning, flisning m.m.

Om Väckelsångs Skogsmaskiner AB 

Väckelsångs Skogsmaskiner är ett PEFC certifierat företag som erbjuder de flesta tjänster inom skogen, slutavverkning, gallring, energihuggning, flisning, markberedning, manuella arbeten och maskintransporter.

Var du hittar oss
Företaget är beläget strax utanför Väckelsång, där vi har en egen modern verkstad. Detta innebär korta driftsavbrott för bästa serviceeffektivitet. Klicka här för vägbeskrivning.

Våra medarbetare
Samtliga av våra medarbetare innehar alla relevanta utbildningar för att kunna utföra ett kvalitativt arbete för er i skogen.

Maskinparken
Med en modern maskinpark klarar vi allt ifrån gallring till grov slutavverkning och markberedning. Vi utför även maskintransporter. I företaget finns ett klippaggregat som är monterat på en skotare vilket möjliggör upprensning runt åkrar och hagmarker. Klicka här för galleri.

Miljö
Vi har ett stort miljömedvetande och använder endast miljögodkända oljor.

Kvalitet
Vi har genomfört Verktyget, en analys för kvalitetsutveckling av skogsentreprenadföretag och fullföljt utbildningar enligt en då utarbetad plan. I planen ingår bl.a. företagsekonomi för de anställda, ett led i att öka förståelsen för ekonomiska frågor

Historik

Väckelsångs Skogsmaskiner grundades av Börje Gustafsson som till en början drev företaget som enskild firma. År 1978 ombildades företaget till aktiebolag med tre delägare, Börje Gustafsson med brodern Stig Gustafsson samt en svåger, Jan Nilsson.

Tyvärr avled Jan år 1989 och då blev det Börje och Stig som blev ägare av företaget.

År 2004 lämnade Börje över ansvaret till sönerna Magnus och Manfred.

År 2011 bestämde sig Manfred för att sluta så idag drivs företaget av Magnus Gustafsson VD och ansvarig för verkstad och transporter samt Stig Gustafsson avverkningsansvarig och administrativt ansvarig.

År 2019 tog Magnus över hela verksamheten.

Börje Gustafsson

Välkommen att kontakta oss på VÄSAB när ni behöver experthjälp med ert skogsbruk.

VÄSAB
Väckelsångs Skogsmaskiner AB

Fiskestad 38
362 50 Väckelsång
Vägbeskrivning

Avverkning & administration
Stig Gustafsson
070-533 34 69
stig@vackelsangsskogsmaskiner.se

Bioenergi, markberedning & transporter
Magnus Gustafsson
070-689 24 63
magnus@vackelsangsskogsmaskiner.se