Avverkning och flisning sedan 1978

 

Lång erfarenhet inom markberedning, flisning m.m.

Företaget

Väckelsångs skogsmaskiner är ett PEFC certifierat företag som erbjuder de flesta tjänster inom skogen, slutavverkning, gallring, energihuggning, flisning, markberedning, manuella arbeten och maskintransporter. Företaget är beläget strax utanför Väckelsång, där vi har en egen modern verkstad. Detta innebär korta driftsavbrott för bästa serviceeffektivitet.

Samtliga av våra medarbetare innehar alla relevanta utbildningar för att kunna utföra ett kvalitativt arbete för er i skogen.

Vi har en modern maskinpark som klarar allt ifrån gallring till grov slutavverkning och markberedning. Vi utför även maskintransporter med Dunderbygge. I företaget finns ett klippaggregat samt en beståndsgående flisare vilket gör att vi är experter på konfliktbestånd samt upprensning runt åkrar och hagmarker.

Vi har ett stort miljömedvetande och använder endast miljögodkända oljor.

Vi har genomfört Verktyget, en analys för kvalitetsutveckling av skogsentreprenadföretag och fullföljt utbildningar enligt en då utarbetad plan. I planen ingår bl.a. företagsekonomi för de anställda, ett led i att öka förståelsen för ekonomiska frågor

Historik

Väckelsångs Skogsmaskiner grundades av Börje Gustafsson som till en början drev företaget som enskild firma. År 1978 ombildades företaget till aktiebolag med tre delägare, Börje Gustafsson med brodern Stig Gustafsson samt en svåger, Jan Nilsson.

Tyvärr avled Jan år 1989 och då blev det Börje och Stig som blev ägare av företaget. År 2004 lämnade Börje över ansvaret till sönerna Magnus och Manfred. År 2011 bestämde sig Manfred för att sluta så idag drivs företaget av Magnus Gustafsson VD och ansvarig för verkstad och transporter samt Stig Gustafsson avverkningsansvarig och administrativt ansvarig

Kontakta Väckelsångs Skogsmaskiner AB om ni behöver hjälp med ert skogsbruk